News

!!! שדח
תושדח תואסרג
MapPit 2016 + Pitron 2016
תומרופטלפל תומיאת
AutoCAD 2000 - 2017

!!! םינורתיפב שדח
םידבוע תמשה תקלחמ
,ת/דדומ ,ת\טטרש שפחם
... תויומכ ת\בשח

אוצמל ךל רוזענ
רישכהל םג ךירצ םאו
םינורתיפ תונכותב

!!! שדח
ןימז יושיר טרפמ
MapPit 2016 תנכות
טרפמל תומיאת תללוכ
ןימז יושיר
הלחתהמ טוטרש
ןימז יושיר טרפמב
טוטרש תרמה תורשפא םגו
.ןימז יושיר טרפמל MapPit -מ

םיווש םיעצבמ
.תומדוק תואסרג תשיכרב

MapPit 1.6
Pitron 2.3
AreaFlex 1.1
. 2006 דקוטואל דע תומיאת

םידדומה תכשל ירבחל עצבמ

\ תשיכרב החנה 20%
תושדחה תואסרגל גורדש
MapPit 2016, Pitron 2016

!!! עובשה יעצבמ
םיעצבמה ףדב ופצ
תולודג תוחנה